Navigate / search

IBM Watson Workspace: 4 – klienti

Aplikace pro komunikaci s kolegy je ten typ programu, který chcete mít zpravidla spuštěný po většinu pracovního dne. V takovém případě může být pohodlnější jej mít jako samostatnou desktopovou aplikaci, která je stále po ruce, než jako jednu z mnoha záložek ve webovém prohlížeči. A dvojnásob to platí pro mobilní přístup, tam by konverzace bez mobilní aplikace nebyla moc použitelná.

IBM Watson Workspace nabízí desktopové klienty pro Microsoft Windows, Apple macOS, Apple iPhone či Google Android.

 

Read more

IBM Watson Workspace: 3 – konverzace

V minulých díle jsme si vytvořili IBM ID a poprvé se přihlásily do Watson Workspace. Což znamená, že nyní je správný čas začít nějakou tu konverzaci.

 

Space

Veškerá týmová komunikace se odehrává v takzvaných Spaces. Jedná se o virtuální prostory, místnosti, kde skupina lidí konverzuje: ptá se, informuje, navrhuje, vysvětluje, …

Zpočátku asi nejste ještě v žádném Space a vaše Workspace vypadá nějak takto:

 

Založíme tedy náš první Space: klikněte nahoře na ikonu plus kroužku. Samotné založení je velmi jednoduché. V prvním kroku vyplňte název Space a klikněte na Add People.

 

Read more

IBM Watson Workspace: 2 – jak si zřídit účet

V minulém článku jsme si řekli, co to znamená týmová konverzace se seznámili jsme se s produktem IBM Watson Workspace. Na několika konkrétních příkladech jsme ukázali, jaké výhody firmám a jejich zaměstnancům přináší. Než se pustíme do podrobnějšího zkoumání, co vše ve Workspace můžeme využít, uděláme jeden praktický krok: zaregistrujeme se do Watson Workspace. A to bude náplň tohoto dílu.

Watson Workspace se nabízí jako služba (Software as a Service), takže k jejímu používání si stačí zřídit účet; není nutno instalovat do firmy žádnou serverovou infrastrukturu. Watson Worspace nabbízí několik edicí, pod kterými si můžete účet zřídit; liší se tím, jaké funkcionality v sobě zahrnují. Čím je jich více, tím je poplatek za službu vyšší. Existuje také jedna edice, která je nyní zcela bez poplatků. Jmenuje se Watson Workspace Preview a slouží k tomu, abyste si mohli Workspace sami osahat, vyzkoušet jej s kolegy, na PC i na mobilu, popřípadě otestovat API a SDK pro vývoj a integraci aplikací. A právě v této edici si nyní účet zřídíme.

Poznámka: Na rozdíl od jiných služeb, které nabízejí například zkušební testy na 60 dní, a pro které je lépe použít při registraci testovací e-maily, nemá nyní Workspace Preview žádné časové omezení. Můžete tedy klidně použít svůj pracovní e-mail.

 

Účet IBM ID

Abyste mohli používat Workspace, potřebujete vlastní účet. Nemusíte si zřizovat nový, použijete ten, který už možná máte. Jmenuje se IBM ID a je to ten účet, kterým se přihlašujete, když stahujete instalační balíčky nebo fixy.

Poznámka: může se stát, že máte ještě původní verzi IBM ID, která jako přihlašovací jméno nemá e-mail, ale jenom short name (například „jnovak“). V takovém případě si budete muset zřídit nové IBM ID, které bude mít jako login váš e-mail. Je to proto, aby už při přihlášení šlo rozlišit, z jaké firmy se člověk hlásí, a jestli ho služba nemá náhodou přesměrovat na přihlašovací server jeho firmy (přes SAML). Pozor: Pokud si takto budete zakládat nové IBM ID, udělejte to tak, aby nový e-mail (tj. nový login) nebyl použit jako kontaktní e-mail v tom starém účtu. Bud použijte nový e-mail, nebo u starého účtu změňte firemní účet na nějaký soukromý.

 

Pokud IBM ID již máte, zkuste se přihlásit sem: Sign in to My IBM.
Pokud IBM ID ještě nemáte, zřiďte si jej zde (zabere to minutku): Sign up for an IBM ID.

Nyní máte své IBM ID připraveno a jste pod ním přihlášení. Vpravo nahoře vidíte svoje jméno.

A hned se můžeme zaregistrovat do Watson Workspace Preview. Stačí jít na stránku workspace.ibm.com.

Tohle je hlavní produktová stránka. Najdete zde stručný přehled funkcionalit a nahoře odkaz Try it for free. Na ten klikněte. Otevře se vám hlavní okno Workspace, v něm potvrdíme Terms and Conditions.

Read more

IBM Watson Workspace: 1 – úvod

Komunikace lidí ve firmě je v dnešní době klíčová. Musí být dostatečně rychlá a spolehlivá, aby firma zvládla řešit požadavky zákazníků a zůstala konkurenceschopná. Elektronických komunikačních kanálů pro pracovní týmy je celá řada; když je vyskládáme před sebe, můžeme dostat škálu s těmito krajními hodnotami:

E-mail
Elektronická pošta je dostatečně universální a používat ji zvládne každý. To s sebou ale nese to, že se nezřídka používá i na věci, ke kterým nebyla původně zamýšlena. Stačí si představit dlouhá, košatá a komplikovaná vlákna mailové korespondence, kde je občas problém zjistit, o co šlo na počátku, proč jsem ten mail po několikátém kolečku dostal i já a jestli s tím mám vůbec něco dělat. Ve větších firmách bývá e-mail často způsob, kterým se formálně úkoluje a z inboxu se tak nechtěně stává ToDo list, který ovšem spravují jiní.
E-mailová schránka nebývá proto místem, kde se tvoří výsledky, podporuje spolupráce a kreativita.

Speciální aplikace
Na druhé straně spektra stojí, jak já jim říkám, “přísné” aplikace. Přísné proto, že abyste do nich mohli něco vložit, musíte dodržet určitá pravidla. Zapsat vstup ve správném formátu. Dodržovat workflow. Hlídat si termíny. Sem patří nejrůznější systémy pro správu ticketů, helpdesky, CRM a podobně. Díky těmto systémům firma funguje a vydělává peníze. Jsou nezbytné, to je bez debat. Ale jejich primárním účelem je vykazování, procesy, reporty, podklady pro fakturaci. Ne komunikace s kolegy v pracovním týmu. Občas tyto systémy mívají v sobě funkcionalitu, kdy například lidé pracující na zakázce mohou do CRM psát své poznámky a názory pro kolegy, ale protože její zadání je díky “přísnosti” aplikace složité, tak to buď neudělají vůbec, nebo to pošlou mailem (a jsme u předchozího bodu).

Firmy proto v poslední době přicházejí na chuť další kategorii v elektronické komunikaci, které se říká Team Conversation. V ní si lidé sami vytvářejí skupiny, které mezi sebou snadno a bez překážek komunikují. Nejčastěji to má podobu stálého (persistetního) chatu, ke kterému se připojuji z webu, PC klienta nebo telefonu.
Cílem je umožnit lidem komunikovat tak, jako by seděli ve stejný čas na stejném místě (v jedné kanceláři), i když takto na jednom místě byt fyzicky nemohou. Například lidé pracující v jiných pobočkách, vzdálených budovách, či z domova. Nebo ti, kteří často cestují (obchodníci) či pracují u zákazníků (konzultanti).

Jedna společnost dělala průzkum mezi zaměstnanci a výsledkem bylo, že lidé nad 45 let preferují pro komunikaci e-mail, ale lidé 18-44 let využívají častěji nějakou formu týmového chatu.

 

IBM Watson Workspace

IBM produkt pro týmovou konverzaci poprvé představila v roce 2016, tehdy ještě pod názvem Project Toscana, pro uzavřenou skupinu pilotních uživatelů. Nyní je k dispozici všem jako IBM Watson Workspaceworkspace.ibm.com

Projektové týmy si s ním mohou vytvářet své prostory, tzv. Spaces, ve kterých probírají záležitosti ohledně společného projektu. Sdílet informace, pokládat dotazy, informovat o aktuálním stavu, sdílet soubory a odkazy. Pro každý projekt jeden Space.
Profesní týmy (například techničtí specialisté) si vytvoří dlouhodobý Space, kde s kolegy stejného zaměření probírají své aktuální problémy a potřeby.
Technická i obchodní podpora využije Space nejen pro operativní komunikaci, ale s využitím miniaplikací si zjednoduší interakci s firemními systémy (CRM, Help Desk, Správa incidentů, …).
Do Space můžete přizvat i spolupracovníky, kteří nejsou přímo z vaší společnosti. Obchodní oddělení tak může probírat s externí marketingovou agenturou připravovanou reklamní kampaň. Interní tým vašich techniků může probírat se specialisty od zákazníka detaily zakázky, na které právě pracují.

A to vše z toho místa, kde se právě nacházejí: v kanceláři u počítače nebo v terénu z mobilního telefonu. Pokud se některá zpráva týká konkrétní osoby (je v textu explicitně zmíněna), přijde jí upozornění na mobil nebo na PC, takže nezmešká nic důležitého a může reagovat tak, jak jí to situace dovolí.
Například naše interní oddělení IBM Support využívá IBM Watson Workspace ve svých procesech. Zefektivnili si tak komunikaci a díky propojení s dalšími interními systémy zrychlili čas nutný k vyřešení a uzavření nahlášeného ticketu.

 

V následujících článcích proberu jednotlivé možnosti Watson Workspace podrobněji. Mezitím se podívejme na krátké video, která práci s Workspace a jeho výhody představuje.

How to start with chatbots

Not a long time ago I decided to explore the new possibilities of designing chatbots with our tools. Here is my experience with developing first simple bots, maybe it can help you if you plan to go the same path.

When you want to develop cognitive chatbot, you have to learn two products:

  • IBM Watson Conversation: a service from a big Watson family that take the sentence user typed in the bot understands the meaning and give back to bot extracted entities. The bot can use the entities to chose the appropriate response and send it back to the user. Usually, this involved communicating with another system, calling remote APIs, obtaining data and formatting them for user output.
  • IBM Watson Workspace: a conversation tool, that takes care of the whole front end. Watson Conversation itself does not have any end-user interface; it works behind the scene. You need some UI, where people will have a conversation with your bot, so why not to use Watson Workspace? Moreover, there is built-in integration between Workspace and Conversation that will ease you with steps with the technologies.

 

Learn about IBM Watson Conversation

The best way is to start building a simple bot with a step-by-step tutorial. I have found that IBM offers a few good entry tutorials and if you follow them you will even receive a badge! Here is the list of tutorials I went through:

Build Chatbots with Watson Conversation
https://developer.ibm.com/courses/all/chatbots-watson-lets-talk-national-parks/

Introduction and explanation of the building blocks (intents, entities, dialogues). You will create your first bot. Optionally, you can explore possibilities of accessing Conversation API from a simple node.js application.
After this course, you can create your own very simple chatbot, with a few intents and entities, that you can call from a custom application added to Watson Workspace.

 

If you want to go deeper and learn about chatbots methodology, implementation and project management, you can try following three courses. If you are eager to use bots in Watson Workspace, you can skip them and return to them later.

Watson Conversation Service Foundations
https://www.watson-academy.info/course/view.php?id=163

Watson Conversation Service Methodology
https://www.watson-academy.info/course/view.php?id=158

Watson Conversation Service Hands-On
https://www.watson-academy.info/course/view.php?id=156

 

 

There is also a course on CognitiveClass website:
Build Your Own Chatbot
https://cognitiveclass.ai/courses/how-to-build-a-chatbot/

 

If your preferred method learning new things is to read books, try this one from IBM Redbooks series:
Building Cognitive Applications with IBM Watson Services: Volume 2 Conversation (PDF and ePUB available)
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg248394.html?Open

 

Learn about Watson Workspace

The good way how to start is the TechTalk about developing for Watson Workspace. It gives you overview how Watson Work (a platform behind Workspace UI) handles messages, adds annotations to them and how custom applications added to Space can hook into message processing workflow.

Now you have a basic technical knowledge, and you probably want to get your hands dirty and develop a simple application yourself.
You will use Watson Work Services API for that. The official documentation is here and covers both principles of building and deploying an application as well as API reference.

But I guess you do not want to start coding from scratch, deal with session opening, authentication, sending and receiving HTTP calls etc. You want to implement a simple business logic: for a start, you will do something like “Hello world”, then you want to integrate the app with Conversation dialogue you already created. That’s why SDKs exists — those toolkits will do the hard and not exciting work for you and let you focus on application logic itself. SDKs are language specific. I use an unofficial JavaScript SDK developed by IBMer Van Staub. It is an excellent piece of work, and his toolkits helped me building Workspace App almost instantly.

It is expected that you have some basic knowledge of JavaScript development, npm packages and Node.js server. Here are components of Van’s SDK:


IBM Watson Workspace Javascript SDK
https://github.com/van-ibm/watsonworkspace-sdk
It covers authentication with Watson Work Services and message operations (getting message, sending message, working with action fulfilment etc.) You do not need to work with this library directly, is’s functions are called from other libraries.


IBM Watson Workspace Bot Framework

https://github.com/van-ibm/watsonworkspace-bot
This is a framework for building Watson Workspace Bots. Its primary goal is to hook into Workspace message workflow (via webhooks) and handling actions when a specific event occurs (for example when a new message is posted into Space when a new user is added as a member to Space or when a message is analysed). This library uses functions from WW-SDK library mentioned earlier. You will use functions from the library in your bot application.


IBM Watson Workspace Starter Bot

https://github.com/van-ibm/watsonworkspace-starter
This is not a library but an example of straightforward, but functional WW application. It shows you how to call functions fr mentioned WW-BOT library to build your application.
This is the place where you should start with creating your first WW application. Just copy the code, fill in credentials and run it. When it works, play with it, do simple modifications, check how it behaves.
Van also recorded a short video where he explains, step by step, how to use this Starter Bot sample application. Watch it on YouTube.

 

Integrate Conversation into Workspace

Now you know how to build the simple application, add it to your Space, handle specific webhooks and launch actions according to them.
When you want to integrate WW app with dialogue in Watson Conversation, you have two options:

  • Do it manually: Listen on hook message-created, then send the message content to Conversation, receive back entities and use them as parameters for real action (for example receiving data from a backend service). You can use Watson Conversation Service SDK: https://www.npmjs.com/package/watson-developer-cloud#conversation
  • Or you can use built-in integration between WW and Conversation: It does the initial part for you: when a new message is sent to Space, Workspace automatically sends it to Conversation and returns analysed entities as a message-focus annotation. You can handle this event with WW Bot Framework and react according to entities. You will need basic JavaScript development knowledge to do this.

When you develop WW applications, you need to know what happens under the cover. As an end.user you only see sentences that appear on the screen, but behind the curtain the are invisible messages going there and back, between systems. Yes, there is a system in this messages, they are described and explained, but when you start with the development, you could be a little lost.

When I was in this phase and experimented with handling different types of events, I analysed the payload of the messages, did a lot of detailed console.log dumps, etc.
To help you in this situation Van created a helper bot application, which will visually show you the structure of the message in the Space, display how WW analyse each message and which entities you can use in your application. You can find it here:

IBM Watson Workspace Cognitive Explorer Bot
https://github.com/van-ibm/watsonworkspace-nlp

Van also created a ready-to-use WW application that handles todos discussed in a Space. Use it both for fully working demonstration and for learning by reading the code.
IBM Watson Workspace Todo Bot
https://github.com/van-ibm/watsonworkspace-todo

Good luck on your chatbots exploring path!

Seminář IBM Watson Workspace

IBM Watson Workspace je nejnovější přírůstek do naší rodiny IBM Collaboration Solutions. Je určen pro týmovou komunikaci, operativní oragnizaci a sdílení informací. Vše je opatřeno zdokumentovaným programátorským rozhraním, takže můžete Workspace připojit na své firemní procesy — a to buď vlastním kódem, nebo s využitím některých universálních integračních nástrojů.

Navíc vše běží na cognitivní platformě IBM Watson, která rozumí tomu, co píšete, což můžete využít při definování akcí, které se mají spouštět při zadání určitých pokynů. Workspace se nabízí v několika edicích, přičemž tu základní můžete používat zdarma.

Pro všechny, zákazníky i obchodní partnery, jsem připravil seminář, kde si o těchto výhodách povíme a ukážeme více. Bude to praktický seminář, takže si práci s Workspace sami vyzkoušíte.

 

 

Akce bude v úterý 12. prosince 2017, v pražské IBM (školicí učebna v prvním nadzemním patře). Začínáme v 9:00, konec kolem 14. hodiny.

 

Zpřipravované agendy vybírám:

  • Co je týmová konverzace
  • Co je IBM Watson Workspace a jaké jsou jeho výhody
  • Práce s Workspace, webový, desktopový a mobilní klient
  • Možnosti integrace
  • Vývoj pro Workspace
  • Způsoby licencování

 

Akce je určena technikům i netechnikům, není třeba mít žádné znalosti jiného produktu (jako například Domina nebo Connections). Přednášet bude v češtině. Seminář je pro registrované zdarma.

Aktualizace 5. 12. 2017: Kapacita je naplněna, registrace je uzavřena. Máte-li přesto zájem, napište mi mail, možná se uvolní nějaké místo… Děkuji.

Těším se na viděnou!

Bylo ICS Café Brno – říjen 2017

V pátek minulý týden jsme měli v rněli v Brně tradiční ICS Café — akci určenou pro zákazníky i obchodní partnery. Probírali jsme hlavně novinky v oblasti IBM Collaboration Software. Tento příspěvek berte jako přehled toho, o čem jsme povídali a co jsme předváděli. Je určen jak zdroj dalších materiálů pro ty, kteří na akci byli, tak i pro ty, kterým to nevyšlo a nemohli se zastavit.

 

Prezentace

Používal jsem následující průvodní slajdy. Některé slajdy jsem ani nepouštěl — buď jsme danou věc viděli naživo nebo byly připraveny pro případ, pokud by zbyl ještě nejaký čas. Najdete je na http://ibm.biz/ICS-Events, v podadresáři ICS Café.

 

Watson Workspace

Na Café jsme si představili novinku v našem portfoliu — IBM Watson Workspace. Je určen pro týmovou komunikaci — a abyste si to mohli hned sami vyzkoušet, založil jsem space ICS Café a pozval do něj všechny, kteří se na akci registrovali. Dal jsem tam odkazy na některé užitečné stránky, postupně tam budeme přidávat další. Je to otevřený prostor, jestli chcete, můžete tam sami přizvat své kolegy z firmy.

 

Videa a živé ukázky

Všechny věci, které jdou ukazovat naživo, jsem se nažil na Café naživo předvést. Pokud jste to neviděli, nebo se o to chcete podělit se svým kolegy či zákazníky, využijte předtočená demo videa, která jsem udělal pro různé příklady použití. Najdete je zde:

Working on a Budget: http://ibm.biz/Demo-WorkingOnABudget
(sestříhaná verze na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CqcJq8mrakQ)

Working on a Proposal: http://ibm.biz/Demo-WorkingOnAProposal

 

Testování v cloudu

Většinu věcí, které jsme probírali, si můžete sami vyzkoušet tak, že si uděláte testovací účet v cloudu. Vytvoření zabere pár minut, Jak na to, jsem popsal s kolegy v sadě návodných obrazových prezentací, které jsou k dispozici zde: http://ibm.biz/cloudstart

Začněte dokumenty Admin1 – Admin3 a potom postupujte od User1 dál.

 

 

Na viděnou na některém dalším Café, nebo na SUTOL Konferenci 29. 11. 2017!

Akce: Watson Solution Market

Příští táden, ve čtvrtek 14. září 2017, pořádá IBM celodenní akci Watson Solution Market. Od rána do odpoledne bude ve ParkHotelu Praha (poblíž Výstaviště v Holešovicích, měli jsme tam v listopadu naši konferenci SUTOL) probíhat série přednášek na téma využití moderních technologí ve firmách: vztahy se zákazníky, podpora, inovace a další.

V hlavním sále budou probíhat přednášky, každá přibližně na půl hodiny. V předsálí potom najdete stánky, na kterých budeme prezentovat konkrétní řešení. Budete si je moci vyzkoušet a probrat detaily s přítomnými specialisty.

Za naši SW rodinu Collaboration Solutions budu přítomen celý den na stánku Týmová konverzace s inteligentní automatizaci. Budu předvádět nový IBM Watson Workplace, nejen v jeho základní podobě, ale zejména s konkrétními možnosti rozšíření a integrace. V krátkosti jsem tento produkt ukazoval na posledním Symposiu, od té doby jeho možnosti ještě pokročily — a navíc každým dnem se blíží doba jeho oficiálního uvedení na trh.

Na dalším stánku, který hájí barvy ICS, bude obchodní partner Whitesoft s tématem Spolupráce 4.0.

Další informace najdete na oficiální stránce akce, je tam i podrobný program.

Jestli máte 14. září chvíli času, zastavte se za námi v Holešovicích. Vstup je zdarma a můžete přijít kdykoliv mezi 9. a 16. hodinou. Těším se na viděnou.