Navigate / search

IBM Watson Workspace: 3 – konverzace

V minulých díle jsme si vytvořili IBM ID a poprvé se přihlásily do Watson Workspace. Což znamená, že nyní je správný čas začít nějakou tu konverzaci.

 

Space

Veškerá týmová komunikace se odehrává v takzvaných Spaces. Jedná se o virtuální prostory, místnosti, kde skupina lidí konverzuje: ptá se, informuje, navrhuje, vysvětluje, …

Zpočátku asi nejste ještě v žádném Space a vaše Workspace vypadá nějak takto:

 

Založíme tedy náš první Space: klikněte nahoře na ikonu plus kroužku. Samotné založení je velmi jednoduché. V prvním kroku vyplňte název Space a klikněte na Add People.

 

V druhém kroku přidejte jména lidí, o kterých už nyní víte, že je chcete přizvat. Zpočátku budete muset vypsat jejich celou e-mailovou adresu, pod kterou se do Workspace sami registrovali (tedy vlastně jejich IBM ID). Časem, až budete mít více pravidelných spolupracovníků (nebo až si pořídíte pro firmu vyšší licence, než Preview) vám bude stačit začít psát začátek jejich jména a jednotlivá lidé se sami nabídnou k výběru. Tak, jak to je vidět na následujícím obrázku.

 

Lidé, které jste přizvali, se objeví v hlavní části obrazovky a všechny je nakonec potvrdíte tlačítkem Create.

 

Poznámka: Není nutno přidávat všechna jména hned na začátku, při vytváření Space. Stejně jednoduše je můžete přidat (a také odstranit) kdykoliv později.

Poznámka: Jestli nemáte zatím žádného kolegu, klidně si vytvořte Space jenom sami pro sebe. Žádnou velkou diskusi tam asi sami se sebou vést nebudete, ale pro provádění prvních pokusů je to ideální. Navíc Space můžete kdykoliv smazat.

 

 

Vytvořili jste svůj první Space a můžete začít konverzovat.

 

Napište větu. Vložte odkaz. Přes tlačítko vpravo dole vložte přílohu.

 

Časem, až bude v místnosti více vložených souborů, může být praktické rychle jimi procházet. K tomu slouží ikona vpravo nahoře, hned vedle políčka pro vyhledávání. Klikněte na ni a vpravo se otevře lišta se všemi přílohami, které jste do Space vložili vy nebo vaši kolegové. Klikněte ještě jednou a lišta se zavře.

 

Když už procházíme horní lištu, podívejme se i na zbytek prvků, které tam jsou.

 

Vlevo je jméno Space; ikona ozubeného kola napovídá, že kliknutím se dostaneme to nastavení vlastností tohoto Space. Klidně si to vyzkoušejte. Uvidíte tam:

  • Members: Přehled toho, kdo je v místnosti, další lidi můžete přidávat, stávající lidi můžete odebírat.
  • Notifications: Vaše osobní preference, jak často chcete být notifikováni o tom, že se ve Space něco děje. Defaultní hodnota (při každém příspěvku) je dobrá do začátku, kdy se konverzace teprve rozjíždí. Potom si ji změníte pravděpodobně na Only mentions (kdy dostanete upozornění jen tehdy, když vás někdo výslovně zmíní), případně Nothing.
  • Apps: Do Space můžete přidat miniaplikace – programy, které umí vykonávat určité automatizované úkony a zefektivňují tak vaši každodenní práci. Nejčastěji se jedná o aplikace, které so Space publikují informace z jiných systémů (např. vyplnění poptávkového formuláře na vašem webu nebo dlouho nepřevzatý ticket z helpdeskového systému). Této oblasti se budeme věnovat později, v samostatném článku.
  • Audio & Video: Ve místnosti můžete nejen komunikovat textově, ale i spustit video konferenci, připojit se k ní a komunikovat naživo, včetně sdílení plochy nebo vzdáleného řízení obrazovky. Poznámka: Tato funkcionalita je dostupná v edici Watson Workspace Plus. V edici Preview si můžete videokonferenci vyzkoušet také, jenom ne v týmovém Space, ale v soukromém chatu jeden s jedním.
  • Properties: Volitelný popisek Space, aby bylo na první pohled zřejmé, komu je daná místnost určena a co se v ní probírá. Poznámka: U placených edicí zde nastavujete, zdali je Space veřejný nebo uzavřený a jaká jsou pravidla pro přidávání členů či publikování obsahu.
  • Delete space: Tímto smažete Space i s jeho obsahem. Používejte jen na testovací místnosti, které již nepotřebujete.

Ze Space settings se dostanete zpátky do místnosti kliknutím na velký křížek vpravo nahoře.

 

A zpět k horní liště. Vpravo od jména Space vidíte potom obrázky lidí, kteří jsou členové; u těch, kteří jsou aktuálně přihlášeni vidíte i zelenou tečku. Když je lidí ve Space více tak v horní liště vidíte pouze pět aktuálně přihlášených lidí, zbytek se odkryje po kliknutí na tři tečky.

Další ikonou v liště je kamera. Ta zahajuje videokonferenci. Poznámka: Jak jste již četli výše, videokonference v Preview verzi si nezkoušejte ve Space, ale v soukromém chatu.

Ikonu na zobrazení příloh jste si již vyzkoušeli a poslední v horní liště je vyhledávací políčko. V něm můžete vyhledávat napříč všemi Spaces, nebo omezit výsledky na ten, ve kterém se právě nacházíte. Na obrázku můžete vidět, jak to vypadá, když jsem dal hledat „registrace“ v mém ostrém účtu. Je tam vidět kdo danou větu publikoval, kdy a v jakém Space. Kliknutí na výsledek mě přenese přímo na dané místo v konverzaci a já tak uvidím celý kontext.

 

Všechny místnosti, kterých jste členem (ať už jste je přímo založili nebo jste v nich jenom běžní členové) jsou seřazeny v levé části Workspace. Pořadí je určeno podle toho, kdy došlo v místnosti k poslední změně; tedy nejnovější jsou nahoře. Ty Spaces, které mají aktualizace, které jste ještě nečetli, jsou zvýrazněny tučně, podobně jako třeba nepřečtené maily v poště.

Až budete mít konverzačních místností hodně, může se vám hodit si ty důležité připíchnout nahoru, abyste je měli pořád na očích. To uděláte tak, že najedete na jméno Space, objeví se kontextové menu (tři tečky) a v něm vyberete Mark as important. Místnost dostane ve výpisu hvězdičku a bude se ukazovat hned nahoře.

 

Direct messages

Kromě týmových konverzací můžete ve Watson Workspace vést i soukromé rozhovory, ve dvou lidech. Přepněte se do nich v hlavní liště vlevo, ikona s chatovací bublinou.

 

Stejně jako v týmových místností i zde stačí kliknout na ikonu Plus a napsat e-mail (popřípadě jméno) člověka, se kterým chcete soukromě chatovat.

Jednotlivé soukromé chaty se vám budou časem řadit v levém sloupci, podobně, jako u týmových Spaces. Řazeny budou podle data poslední konverzace.

V rámci soukromého chatu můžete také posílat přílohy nebo zahájit audio/video hovor. A tento video hovor mezi dvěma osobami je povolený i v rámci bezplatné edice Preview. Chcete-li si vyzkoušet video hovor včetně sdílení obrazovky, můžete tak učinit právě zde, v soukromém chatu. K video hovoru se připojíte z klienta Watson Workspace pro PC či Mac nebo z mobilní aplikace, jenom z webového prohlížeče to v tuto chvíli nejde.

 

A na klienty pro PC a mobil se zaměříme v příštím článku.