Navigate / search

DB2 license expired

Když instalujete databázový server DB2, například pro potřeby Connections, Sametime nebo Portalu, můžete si vybrat: buď nainstalujete nejdříve základní verzi a potom přes ni příslušný fixpack, nebo instalujete hned fixpack (je kumulativní). Druhý způsob je rychlejší, nicméně vzhledem k tomu, že při instalaci nenabízí některé parametry ke změně, je výsledek maličko odlišný od prvního způsobu.

Jedním z rozdílů je, že se bez ptaní neinstaluje DB2 Connect Server. Na ten nemáte licenci (má na mysli Restricted DB2 License, která je součástí některých IBM SW), takže je nelépe jej co nejdříve vypnout. Výpis seznamu licencá vypdá takto:

[db2inst1@ttms01 ~]$ db2licm -l
Product name:           "DB2 Enterprise Server Edition"
License type:           "Restricted"
Expiry date:           "Permanent"
Product identifier:        "db2ese"
Version information:       "10.1"
Features:
DB2 Storage Optimization:     "Not licensed"
DB2 pureScale:          "Not licensed"

Product name:           "DB2 Connect Server"
Expiry date:           "Expired"
Product identifier:        "db2consv"
Version information:       "10.1"
Concurrent connect user policy:  "Disabled"
Enforcement policy:        "Soft Stop"

Pokud se rozhodnete to udělat hned zatepla, než vyprší trial period, stačí napsat tento příkaz:

db2licm -r db2consv

Jestliže s tím ale bude čekat, až trial period vyprší, obdržíte následující hlášení

[db2inst1@ttms01 ~]$ db2licm -r db2consv
LIC1417N The license specified could not be removed from the nodelock file. The return code is "-216". 
Check that the license for this product exists in the nodelock file.

V takovém případě je řešení následující:

 • odstraňte soubor nodelock: /opt/ibm/db2/V10.1/license/nodelock
 • znovu naimportujte licenci pro DB2 Limited Edtion:
[db2inst1@ttms01 ~]$ db2licm -a db2ese_o.lic
LIC1402I License added successfully.
LIC1426I This product is now licensed for use as outlined in your License Agreement. USE OF THE PRODUCT CONSTITUTES ACCEPTANCE OF THE TERMS OF THE IBM LICENSE AGREEMENT, LOCATED IN THE FOLLOWING DIRECTORY: "/opt/ibm/db2/V10.1/license/en_US.iso88591"

To je vše. Ještě zkontrolujte, že DB2 ESE je licencováno a DB2 Connect Server zmizel z výpisu:

[db2inst1@ttms01 ~]$ db2licm -l
Product name:           "DB2 Enterprise Server Edition"
License type:           "Restricted"
Expiry date:           "Permanent"
Product identifier:        "db2ese"
Version information:       "10.1"
Features:
DB2 Storage Optimization:     "Not licensed"
DB2 pureScale:          "Not licensed"

Moderní portálová řešení od IBM

Za dva týdny pořádám praktický seminář věnující se problematice webových řešení a moderních portálů, na který vás tímto zvu.

Akce proběhne v úterý 30. října 2012, v budově pražské IBM. Začínáme v 9:00 hodin, končit někdy kolem 17 hodin.

V létě tohoto roku uvedla IBM na trh novou generaci portálových produktů, označovaných souhrnně jako Exceptional Web Experience. Toto pojmenování je zvoleno proto, že v dnešní době již není postačující spokojit se se základními funkcionalitami portálů, jako je integrace firemních aplikací.
Firmy požadují správu řízeného webového obsahu, propojení na externí systémy a sociální sítě, snadnou tvorbu a správu obsahu zodpovědnými zaměstnanci a ne IT oddělením, zapojení interních i externích uživatelů do tvorby obsahu, mobilní přístup, analytiku a další.

Připravili jsme proto jednodenní seminář, který bude sloužit jako úvod do této oblasti, a kde si budete moci současně představované funkcionality hned vyzkoušet na připravených počítačích.

Akce je určena spíše pro zájemce z řad architektů, vedoucích IT oddělení a technických specialistů. Pro netechnicky zaměřené zájemce připravujeme speciální seminář, o jehož konání Vás budeme informovat.

Přednášet se bude česky, materiály (prezentace a podklady pro praktická cvičení) jsou v angličtině.

Z obsahu vybírám:

 • Představení Exceptional Web Experience
 • Novinky v produktech IBM WebSphere Portal 8, IBM Web Content Manager 8 a dalších
 • Správa a modifikace systému
 • Integrace a rozšiřování
 • Úprava vzhledu, využití šablon

Seminář je zdarma.  Máte-li zájem se této akce zúčastnit, nebo máte-li jakékoliv dotazy, napište, prosím, na adresu getsmarter@cz.ibm.com. Těším se na viděnou!

Komunita pro obchodní partnery

Obchodní partneři, víte, že na Greenhouse existuje komunita určená přímo pro vás? Jmenuje se IBM Collaboration Solutions – WW Partner Demo Community. Už podle názvu vidíte, že tam nejdete zajímavé materiály pro vaše dema a ukázky IBM Collaboration SW.

Central place for all Business Partners to share demo experiences, newly created assets and get expert opinion for upcoming engagements. This community will provide a great opportunity for partners to Connect with evangelists, Locate demo experts, Share information, Find information/Get Answers and more importantly Save Time.

Kromě diskusí, článků a novinek zde najdete také virtuální stroje pro VMware, na kterých jsou nainstalovány všechny klíčové produkty:

 • Lotus Domino
 • Lotus Notes Traveler
 • Lotus Quickr
 • IBM Sametime
 • IBM Connections
 • IBM WebSphere Portal
 • IBM Web Content Manager
 • IBM Forms

Stačí je stáhnout, rozbalit, vyzkoušet a předvádět. Pozor, VMware inages jsou určeny jenom pro demonstrační účely, ne pro skutečný provoz nebo instalaci u zákazníka. Pro takové případy je vhodné vyřídit zápůjčku.

Seminář – WebSphere Portal 7.0

Milí zákazníci a obchodní partneři. Máte-li zájem, přijďte na jednodenní seminář, kde se seznámíte s novinkami, které přináší WebSphere Portal 7.0. Stále je ještě několik volných míst.

Akce se uskuteční ve čtvrtek 17. února 2011, v budově pražské IBM. Začínáme v 9 hodin, konec kolem 17. hodiny.

Kromě přednášek budou na programu i praktická cvičení, kdy si novinky budete moci sami vyzkoušet na připravených počítačích. Přednáší se v češtině, materiály, podle kterých se pracuje, jsou v angličtině.

Akce je zdarma.

Máte-li zájem, registrujte se, prosím, na dana_pokorna@cz.ibm.com. Těšíme se na vás.

WebSphere Portal 7.0