Navigate / search

Sametime 9: Reviewer’s Guide

Vyšla nová Reviewer’s Guide pro IBM Sametime 9. Jedná se asi o stostránkovou publikaci, kde je přehledně, podle jednotlivých skupin funcionalit vysvětleno, co Sametime nabízí. Kromě známého instant messagingu a webových schůzek jsou popsány i oblasti jako audio/video hovory, mobilní přístup, propojení s telefoními službami či možnosti integrace.

Na konci najdete tabulku s přehledem, které funkcionality jsou v které licenční variantě Sametime dostupné. Publikaci můžete stáhnout z produktové stránky: IBM Sametime 9 Reviewer’s Guide.

Sametime9 Guide