Navigate / search

SUTOL 2015 se blíží

Letošní podzimní konference se blíží – SUTOL 2015 bude už za necelá dva týdny, ve středu 11. listopadu 2015.

Pokud jste se již dívali na podrobnější informace a program, asi jste postřehli určité změny oproti konferencím v minulých letech.

SUTOL 2015 logo

Co je stejné

Stejné zůstalo zaměření a cíl konference: jedná se o akci technicky zaměřenou, s velkým důrazem na praktičnost a konkrétní použití prezentovaných technologií. Mluvčí jsou skuteční odborníci; tím, o čem mluví, se živí a mají s tím zkušenosti. Tedy takový model „od techniků pro techniky“.

Stejné zůstane i pokrytí obou oblastí — při plánování programu jsme dbali na to, aby si na své přišli jak administrátoři, tak vývojáři.

Rovněž očekáváme, že prostor mezi přednáškami bude, jako v miných letech, vyplněn neformálním povídáním, výměnou zkušeností a komentováním aktuálních novinek.

Co je jiné

Jiní budou mluvčí. Po několika letech jsme udělali změnu a pozvali jako přednášející lidi ze zahraničí. Není třeba se jich obávat, představte si je tak, že pracují na podobné pozici, jako vy sami nebo jako čeští mluvčí v minulých ročnících. Trápí je stejné problémy, jako vás, administrují stejné systémy a vyvíjejí podobné aplikace.

Tím, že jsou z jiných evropských zemí, nám ale může přinést do celé problematiky nový pohled. Třeba zjistíte, že se na něco dá podívat z jiného úhlu. Že to, co vás trápí, už někdo druhý vyřešil. A nebo že určitý postup někdo již prozkoumal a zjistil, k čemu vhodný je a k čemu není.

Berte to také jako velkou výhodu — možnost poslechnout si kvalitní přednášející bez toho, abyste za nimi jezdili na zahraniční akce. Letošní přednášející na SUTOLu totiž nezřídka přednášejí na podobných národních konferencích v Neměcku, Belgii, Anglii či Irsku. No a za týden a něco přijedou i za námi do Prahy 🙂

 

Podívejte se na aktuální informace o konferenci, je tam program a pokud vás zaujme a máte čas, zaregistrujte se.

Těším se na viděnou!

SUTOL 2014 konrefence
Technická konference SUTOL 2014

Výhody platformy Notes / Domino

Během léta jsem měl řadu schůzek se zákazníky, kde jsme probírali novinky a výhody platfromy Notes a Domino. Ptali se na to, jestli se vyplatí přejít na novější verze, co by pro ně znamenala mobilní přístup, jestli si dál platit podporu nebo ne, na jaký další SW (kromě samotných Notesů) mají nárok a podobně.

Vytvořil jsem si během toho několik dokumentů, které jsem nahrál na SUTOL, takže je můžete využít i vy. Třeba se vám budou hodit:

IBM Notes Domino – spoluprace a vyhody platformy.pdf — pro firmu, která již používá Domino, a zajimá ji, jak vypadá aktuální stav a co mohou využít

IBM Notes Domino – vyhody SnS.pdf — co je součástí podpory IBM a proč se ji vyplatí mít

IBM Messaging – Notes Domino.pdf — výhody platformy Notes/Domino pro messaging

IBM Notes Domino – vyhody platformy.ppt — starší, ale stále platný dokument, shrnující hlavní výhody Notes a Domina

notes-vyhody platformy

 

Bude konference SUTOL 2015

Tak letos už posedmé… Poznačte si do kalendáře: Podzimní technická konference SUTOL 2015 bude ve středu 11. listopadu 2015, v hotelu Barceló, Praha 4 (je to stejný hotel, v jakém bylo na jaře Symposium).

SUTOL 2015 logo

Začneme se společnou úvodní Keynote, po které se přednášky rozdělí do dvou tracků, pro administrátory a vývojáře. Podívejte se na přesný časový rozvrh i popis toho, o čem přednášky budou.

Další informace, včetně registračního formuláře, najdete na hlavní stránce konference.

Těším se na viděnou!

SUTOL 2014
Technická konference SUTOL 2014