Navigate / search

Lotus Sametime 8.5.1 – další zkušenosti

Instalovali jsme teď kompletní infrastrukturu Sametime Standard 8.5.1 na Linuxu (RedHat/CentOS 64-bit), tady je pár praktických postřehů:

 • Když instalujete na 64-bit Linux, nepoužívejte pro instalaci DB2 tu instalačku, která je „přibalena“ – ta je primárně určena pro 32-bit Linux. Využijte raději 64-bit DB2 9.5, číslo balíčku C1HR5EN. Instalační wizard bude v takovém případě ne ten zjednodušený „sametimový“, ale ten, který má DB2 standardně.
  Pro instalaci ostatních věcí jsme použili klasické instalačky ze Sametime 8.5.1 balíčku.
 • Používejte plná doménová jména (FQDN) serverů, na které instalujete, nepoužívejte při instalaci zkrácené názvy pomocí hosts aliasů.
 • Servery jsme rozložili takto:
  • LDAP (Domino 8.5.1, mimo strukturu Sametime)
  • DB2 + System Console + Meeting Server
  • Media Server + Proxy Server
  • Community Server (na Dominu 8.5.1)
 • Stroje měly 4 GB RAM každý.
 • Instalujete-li do VMware, nebuďte srabi a dělejte si pravidelné zálohy
 • Připravte si plán, co na jaký stroj chcete instalovat a v jakém pořadí
 • Nezkoušejte být napoprvé chytřejší, než vyzkoušený postup: zkusili jsme hned zpočátku nahradit v konfiguraci LDAPu obecné inetOrgPerson za „správnější“ dominoPerson a potom se nám Meeting server neinstaloval bez zapnuté security

A hlavně: nebát se. Když už se vám to jednou povede vše do konce, tak podruhé už to všechno nainstalujete za jedno nedělní odpoledne.

Plán instalace Sametime 8.5.1
Plán instalace Sametime 8.5.1