Navigate / search

Demo video: příprava rozpočtu

Asi tak před dvěma lety jsme byli u jednoho zákazníka předvádět výhody a možnosti celého naše portfolia (pošta, sdílení, komunikace, meetingy, web, mobil, …). Pro tuto příležitost jsem si připravil scénář ukázky tak, abych přirozeným způsobem pokryl to, jak se jednotlivé části používají během běžného pracovního dne.

Nazval jsem to Příprava rozpočtu; člověk, který ukázkou právádí, dostane za úkol v celkem krátkém čase domluvit se se svými kolegy a připravit rozpočet pro své týmy na další období. Demo jsem rozdělil na několik samostatných logických částí (zjištění úkolu, komunikace s týmem, práce na dokumentu, …). Postupem času jsem z tohoto scénáře natočil sadu videí, která jsem sdílel s kolegy v práci, s kolegy u obchodních partnerů i jsem je dával na prohlédnutí zákazníkům.

Videa z tohoto prvního scénáře nejdete zde: ibm.biz/Demo-WorkingOnABudget

 

Jak se říká, „pro velký uspěch“ 🙂 jsem situaci zopakoval a asi po roce připravil druhý díl, pokračování. Minule se připravoval rozpočet; nyní se pracuje na nabídce, kterou musí protagonista s kolegy připravit a před vedoucímu – tedy Příprava nabídky. Některé prvky jsem použil z prvního dílu, jiné zase obměnil. Udělal jsem to tak, aby oba scénáře šly použít nezávisle na sobě.

Videa z tohoto druhého scénáře nejdete zde: ibm.biz/Demo-WorkingOnAProposal

 

Nedávno jsme potřebovali vyrobit krátké video představující, co všechno umíme v této oblasti. Využili jsme k tomu výše uvedené scénáře a sestříhali jedno krátké ucelené video, doplněné textovým komentářem.

Toto video najdete na YouTube:

Jestli bude někdo z vašich zákazníků, kolegů nebo šéfů chtít vidět, jak se pracuje s nástroji od IBM Collaboration Solution, můžete je na tyto zdroje odkázat.

Co jsme předváděli na Symposiu

Při přípravě na letošní Symposium jsem si sám pro sebe pojmenoval, o čem chci povídat, co chci představovat — takové vnitřní motto: Ukázat, jaké moderní způsoby efektivní komunikace a sdílení můžete nyní mít, s využitím toho, co již ve firmě máte. Tedy předvedení toho, jaké moderní novinky Collaboration Solutions nabízejí a jak je můžete propojit se stávajícími firemními systémy, do kterých jste investovali a které úspěšně již nějakou dobu provozujete.

Letos jsem nerozděloval novinky do sekcí podle produktů, jako třeba: co je nového v Notes/Domino, co je nového v Connections, co je nového v Sametime, … Místo toho jsem připravil 6 scénářů které podle mě odrážejí každodenní potřeby firem. A do nich jsem umístil produktové novinky, klidně i více do jedné sekce, tedy tak, jak se to prolíná i v reálném používání. Až na dvě poslední kapitoly se jedná o produkty, které již existují, můžete si je nyní pořídit a využívat. To mi dalo možnost ukazovat většinu toho naživo, cehož jsem rád využil. Pro všechny ukázky jsem používal serverovou část v cloudu, ale velmi podobně to vypadá, když máte část nebo vše nainstalováno ve firmě (on-premises).

Co jste tedy mohli v jednotlivých sekcích dopolední částí Symposia vidět?

 

1. Práce s dokumenty

Toto byla nejkomplexnější ukázka, zahrnovala řadu produktů, proto jsem ji dal hned na začátek. Scénař popisoval případ, kdy s kolegy pracuji na nabídce, která musí být brzy odevzdána a není čas na zbytečné prostoje a neefektivní koordinaci. Při předvádění jsem použil:

 • Webové rozhraní Verse pro čtení pokynů, které přišly mailem, a pro odeslání závěrečné zprávy, že jsme s prací hotovi
 • Connections (modul Files) pro sdílení dokumentů, na kterých pracujeme, synchronizaci dokumentů na PC a na mobil
 • Connections Docs pro editaci dokumentů v prohlížeči, i více lidí najednou
 • Sametime Meetings pro společnou kontrolu nad finální verzí dokumentů

Video z této ukázky najdete zde: Story – Working on a Proposal

1 - prace s dokumenty

 

Read more

Kvalita videopřenosu ve webmeetingu

S IBM Sametime můžete pořádat webové schůzky, ve kterých prezentujete dokumenty, sdílíte plochu a aplikace, diskutujete, používáte audio a video přenosy. A právě audio a video je hodně závislé na kvalitě připojení mezi vámi a serverem. A je jedno, jestli se jedná o server ve vaší firmě (Sametime on-premises) nebo využíváte Sametime jako službu (v cloud).

Pokud se tedy stane, že například některým lidem jede audio či video hůře, než ostatním, nabízí Sametime přímo ve webmeetingu jednoduché pomůcky, jak ověřit kvalitu spojení.

 

Kvalita síťového připojení

Když jste ve webmeetingu, v horní liště vyberte Settings (ozubené kolo) — View Network Performance.

av-menu-network

Uvidíte minimální, maximální a průměrnou dobu odezvy (latenci). Zde hraje roli to, jak „daleko“ jste od serveru. Přikládám screenshoty zachycující kvalitu síťového připojení do datacentra v Evropě (první obrázek) a v Americe (druhý obrázek). Vidíte, že u toho vzdálenějšího centra jsou časy zpoždění násobně větší.

av-network-ce
av-network-na

 

Read more

Představení Chat, Meetings a Files

Čas od času se hodí mít po ruce dokument, který použijete jako doprovodný materiál, pokud chcete někomu povídat o to, co naše Collaboration solutions umějí. Mě se to stává typicky tehdy, když si se zákazníkem vyprávím na méně formálním setkání, například u něj v kanceláři, kdy sedíme kolem stolu. Žádné zasedačky, žádné projektory a kreslící tabule.

V takovém případě se mi osvědčilo mít u sebe v tabletu dokumenty-prezentace, které jsou hlavně obrázkové, a slouží jako podpora toho, o čem si vyprávíme. Pokud se tedy bavíme o možnostech virtuální schůzky pro školení prodejního týmu, ukážu jeden slajd, kde je vidět obrazovka webmeetingu v Sametime. Předvádění na tabletu je takové komorní, neruší to vzájemné povídání.

Rozhodnul jsem se o tyto krátké úvodní prezentace s vámi podělit, protože i vám se mohou někdy hodit. Vzal jsem své existující dokumenty, pročistil je, zaktualizoval všechny informace, nasnímal nejnovější obrazovky v češtině a převedl do jednotného designu. Můžete se tedy podívat na dokumenty Komunikace v reálném čase a Sdílení a práce se soubory. Primárně jsou vytvářeny pro cloudové řešení (tedy Connections Cloud Chat + Meetings a Connections Cloud Files), protože ty jsou pro zákazníky nejrychleji dosažitelné, ale v principu jsou informace universální a můžete je použít i pro diskusi pro nasazení on-premises.

Aktualizace (7. října 2015): přidal jsem úvodní prezentaci pro celý Connections Cloud obecně (tedy pošta, sdílení, komunikace, mobilita, …).

IBM Connections Cloud Chat a Meetings.pdf

IBM Connections Cloud Files.pdf

IBM Connections Cloud – overview [CZ].pdf

prezentace-cloud

Audio/video v cloudu

V IBM cloudu jsme mohli dosud používat audio a video hovory v režimu jeden s jedním, od července se tato funkcionalita rozšiřuje i na hovory 3 a více lidí (multi-part audio/video calls).

Odehrává se to v Sametime Meetingu Roomu, jak jste zvyklí třeba ze Sametime ve variantě on-premises. Kromě video hovorů můžete ve virtuální konferenční místnosti promítat slajdy (a ostatní typy souborů), sdílet svoji obrazovku (včetně předání řízení další osobě), chatovat s přítomnými, pokládat dotazy a odpovídat na ně, hlasovat a vyplňvat dotazníky. Průběh chůzky můžete nahrávat a spřístupnit jej tak ostatním, kteří se nemohli v termínu zúčastnit.

A jak se tedy nyní v cloudu pracuje s tím videem?

Začněte na domovské stránce, kde v pravém sloupci kliknutím na „Stát se hostitelem schůzky“ zahájíte svůj virtuální meeting.

Cloud AV -1

Read more

Aktualizace mobilních klientů pro Sametime

Včera vyšla nová verze mobilního klienta Sametime pro Apple iOS, pár dní předtím byla zaktualizována i mobilní aplikace pro Sametime Meetings. Co přináší nového?

 • podpora video hovorů na telefonech iPhone (dosud šly na telefonech audiohovory, video jelo na tabletu)
 • podpora MDM MobileIron
 • podpora dalších jazyků, čeština je mezi nimi

Aplikace dostaly také nové jméno, tento krok byl ohlášen již dříve. Nyní se jmenuji IBM Connections Chat a IBM Connections Meetings.

Sametime-mobile-client-download

Aplikace se můžete stáhnout zdarma přímo z AppStore (Chat, Meetings). Všechny funkcionality si můžete vyzkoušet například na testovacím serveru greenhouse.lotus.com. Já jsem tak učinil a video hovor z telefonu funguje bez problémů – vizte přiložené obrázky, kdy jsem si telefonoval z PC do telefonu.

iPhone-Sametime-video-call
iPhone-Sametime-video-call 2

Videohovor zahájíte buď z chatu (nahoře je tlačítko Video Chat) nebo z profilu kontaktu, kde použijete akci Start a Voice Chat.

Jestli tedy používáte Sametime na mobilních telefonech, zaktualizujte si aplikaci a vyzkoušejte si videohovory.

DB2 license expired

Když instalujete databázový server DB2, například pro potřeby Connections, Sametime nebo Portalu, můžete si vybrat: buď nainstalujete nejdříve základní verzi a potom přes ni příslušný fixpack, nebo instalujete hned fixpack (je kumulativní). Druhý způsob je rychlejší, nicméně vzhledem k tomu, že při instalaci nenabízí některé parametry ke změně, je výsledek maličko odlišný od prvního způsobu.

Jedním z rozdílů je, že se bez ptaní neinstaluje DB2 Connect Server. Na ten nemáte licenci (má na mysli Restricted DB2 License, která je součástí některých IBM SW), takže je nelépe jej co nejdříve vypnout. Výpis seznamu licencá vypdá takto:

[db2inst1@ttms01 ~]$ db2licm -l
Product name:           "DB2 Enterprise Server Edition"
License type:           "Restricted"
Expiry date:           "Permanent"
Product identifier:        "db2ese"
Version information:       "10.1"
Features:
DB2 Storage Optimization:     "Not licensed"
DB2 pureScale:          "Not licensed"

Product name:           "DB2 Connect Server"
Expiry date:           "Expired"
Product identifier:        "db2consv"
Version information:       "10.1"
Concurrent connect user policy:  "Disabled"
Enforcement policy:        "Soft Stop"

Pokud se rozhodnete to udělat hned zatepla, než vyprší trial period, stačí napsat tento příkaz:

db2licm -r db2consv

Jestliže s tím ale bude čekat, až trial period vyprší, obdržíte následující hlášení

[db2inst1@ttms01 ~]$ db2licm -r db2consv
LIC1417N The license specified could not be removed from the nodelock file. The return code is "-216". 
Check that the license for this product exists in the nodelock file.

V takovém případě je řešení následující:

 • odstraňte soubor nodelock: /opt/ibm/db2/V10.1/license/nodelock
 • znovu naimportujte licenci pro DB2 Limited Edtion:
[db2inst1@ttms01 ~]$ db2licm -a db2ese_o.lic
LIC1402I License added successfully.
LIC1426I This product is now licensed for use as outlined in your License Agreement. USE OF THE PRODUCT CONSTITUTES ACCEPTANCE OF THE TERMS OF THE IBM LICENSE AGREEMENT, LOCATED IN THE FOLLOWING DIRECTORY: "/opt/ibm/db2/V10.1/license/en_US.iso88591"

To je vše. Ještě zkontrolujte, že DB2 ESE je licencováno a DB2 Connect Server zmizel z výpisu:

[db2inst1@ttms01 ~]$ db2licm -l
Product name:           "DB2 Enterprise Server Edition"
License type:           "Restricted"
Expiry date:           "Permanent"
Product identifier:        "db2ese"
Version information:       "10.1"
Features:
DB2 Storage Optimization:     "Not licensed"
DB2 pureScale:          "Not licensed"

Sametime 9: Reviewer’s Guide

Vyšla nová Reviewer’s Guide pro IBM Sametime 9. Jedná se asi o stostránkovou publikaci, kde je přehledně, podle jednotlivých skupin funcionalit vysvětleno, co Sametime nabízí. Kromě známého instant messagingu a webových schůzek jsou popsány i oblasti jako audio/video hovory, mobilní přístup, propojení s telefoními službami či možnosti integrace.

Na konci najdete tabulku s přehledem, které funkcionality jsou v které licenční variantě Sametime dostupné. Publikaci můžete stáhnout z produktové stránky: IBM Sametime 9 Reviewer’s Guide.

Sametime9 Guide

Jarní aktualizace mobilních aplikací

IBM Mobile apps

Během několika posledních dní vyšly nové verze mobilních klientů pro IBM Connections, IBM Sametime Chat a IBM Sametime Meetings.

O novinkách v mobilních Connections jsem se zmínil hned, jak vyšly, protože přinášejí řadu nových funkcí. Klienti pro Sametime mají nový design (odpovídající ostatním mobilním i webovým vzhledům), ovládání však zůstává stejné.

Aplikace stahujte z appstorů:

Apple iOS: IBM Connections, IBM Sametime, IBM Sametime Meetings

Google Android: IBM Connections, IBM Sametime, IBM Sametime Meetings

Connections-mobile client 47 small
iPad STChat-mobile videocall
iPad STMeeting-video

 

Tipy pro klienta Sametime

Na Symposium 2014 jsem si připravil několik rychlých tipů a triků k Sametime; část z nich jsme nestihnuli z časových důvodů předvést, tak jsem si řekl, že je napíšu sem — třeba se budou někomu hodit.

Rychlá změna stavu

Svůj aktuální status, tedy těch několik slov, kterými doprovázíte přepínač Online / Mimo / Na schůzce / Nerušit můžete změnit tak, že kliknete na symbol stavu, vyberete jeden ze zmíněných přepínačů a můžete volitelně dopsat vlastní komentář.

Nebo zkuste rychlejší cestu: udělejte dvojklik přímo na ten text. Řádek se přepne do editace a přímo v něm můžete upravit nebo přepsat status.

Sametime - edit status

Rychlé přidání kontaktů do seznamu

Pokud přetáhnete e-mail v Notesech nad jméno skupiny v seznamu kontaktů v Sametime, ukáže se okno, které vám nabídne uložení všech nebo některých jmen (From, To, CC) do seznamu.

Sametime - add contacts

Zamezení uložení historie chatu

Běžně se historie vašich chatových rozhovorů ukládá, buď do vyhrazeného adresáře na disk (jako HTML) nebo do poštovní databáze v Notes. Funguje to krásně automaticky, v historii se i lehce hledá. Někdy se ale může stát, že chcete jeden konkrétní rozhovor vést „mimo záznam“.

V takovém případě jednoduše otevřte menu v chatovacím okně (pravý horní roh, pod ikonou ozubeného kola) a vyberte Prevent Transcript Save. Všem zúčastněným se v chatovacím okně objeví zpráva a navíc se vpravo dole objeví ikona připomínající, že tento chat se neloguje.

Sametime - prevent save 1
Sametime - prevent save 2a