Navigate / search

Seminář o XPages

Tento týden proběhnul seminář o vývoji v XPages. Zájem byl velký, pro více než dvacet vývojářů z partnerských i zákaznických firem jsme museli připravit dvě výukové místnosti, kde cvičení probíhala paralelně.

V úvodní části představil Luboš Chvátal novinky, které přinesl nový klient Lotus Domino Designer 8.5.x a popsal základní informace kolem XPages.

Luboš Chvátal přednáší

Potom následovalo rozdělení do dvou skupin (zkušenější a úplní začátečníci) a pustili jsme se do praktických cvičení, která trvala vlastně až do konce akce. Každý účastník si podle pokynů vyvíjel demonstrační aplikaci pro fiktivní půjčovnu DVD. Připraveny byly datové struktury („tabulky“), vše ostatní jsme vytvořili během cvičení.

Jsme rádi, pokud se vám akce líbila – jejím cílem bylo představit vám XPages, ukázat, že není čeho se bát, a poradit zdroje, ze kterých můžete čerpat při své další práci s XPages.

Účastníci semináře

Poznámka: Nějaké materiály kolem XPages se nyní objevují na blogu partnerské firmy TCL DigiTrade – už jej máte přihlášený ve čtečce?

Praktický seminář XPages

Oblast vývoje webových aplikací kráčí rychle kupředu. Pokud programujete nad aplikačním serverem Lotus Domino, nemusíte být omezeni pouze na známý LotusScript, nabízí se i nová technologie – XPages.

Seznamte se s XPages. Zjistěte, jaké přinášejí novinky. Přijďte na seminář.

IBM pořádá celodenní seminář, kde bude technologie XPages představena a kde si ji budete moci vyzkoušet na připravených počítačích, s pomocí názorných postupů a návodů.

Akce proběhne v úterý 2. listopadu 2010, od 9 do 16 hodin, v budově pražské IBM. Seminář je zaměřen technicky a je určen pro zkušené i začínající vývojáře na platformě Lotus. Pozvánka na akci.

Akce je zdarma. Registrujte se na dana_pokorna@cz.ibm.com. Těšíme se na vás.

Lotus Notes a kvalifikovaný certifikát (i SHA-2)

Lotus Notes umějí pracovat s bezpečnostní infrastrukturou založenou na principu soukromých a veřejných klíčů už od svého počátky — implementováno to bylo již v první verzi z roku 1989.

V Notesech existují tyto infrastruktury dvě, samostatné, ale propojitelné: Jedna se v každé instalaci klienta i serveru a říká se jí nejčastěji notesové certifikáty. To jsou ty známé Notes ID, které v sobě skrývají soukromý klíč uživatele; veřejné klíče všech uživatelů jsou potom uloženy v adresní knize, v Person dokumentech.

Druhá infrastruktura se týká internetových certifikátů. Tedy certifikátů, které umožňují použití i mimo hranice notesového světa, podle standardu X.509 pro PKI (public key infrastructure). Tyto certifikáty vydává certifikační autorita a záležitostí uživatelů či adminů je nějak je dostat do notesů. Nijak zvláštní problém v tom není, už léta umějí Lotus Notes naimportovat internetový certifikát do uživatelova Notes ID souboru a používat jej pro podepisování elektronické pošty (pomocí protokolu S/MIME pro bezpečný přenos MIME dat).

Potřebujeme k tomu jenom soubor s vyexportovaným osobním soukromým a veřejným klíčem, certifikáty a klíčem certifikační autority. Nejjednodušeji to uděláte z webového prohlížeče, do kterého vám automatický skript poskytovaný certifikační autoritou osobní certifikát nahraje. Export má zpravidla příponu .pfx.

Read more

Semináře Lotus Quickr 8.5

V létě vyšly nové verze našeho SW pro týmovou spolupráci – Lotus Quickr 8.5. Jestli se chcete dozvědět o tomto produktu více, zjistit, co je nového a vyzkoušet si jej v praxi, přijďte na seminář. Vyzkoušíte si řadu věcí, od instalace Quickru 8.5 pro Domino, přes konfiguraci až po zakládání a používání Team Places.

Větší část programu bude zaměřena na variantu Lotus Quickr pro Domino, ale zmíníme se i o novinkách portálové varianty Quickru 8.5 a tuto variantu si vyzkoušíme na Greenhouse.
Vážení zájemci, zřiďte si proto, prosím, ještě před akcí účty na Lotus Greenhouse — pokud je již nemáte.

A nyní pozor, seminář se koná ve dvou termínech! První termín, úterý 19. října 2010, je určen pro obchodní partnery. Druhý termín, o dva dny později, 21. října 2010, je otevřen všem zájemcům z řad našich zákazníků. Začínat budeme v 9 hodin, konec kolem 16. hodiny.

Akce je zdarma. Zájemci, registrujte se na těchto adresách:

  • obchodní partneři (19. 10. 2010) – dana_pokorna@cz.ibm.com
  • zákazníci (21. 10. 2010) – petr_kunc@cz.ibm.com

Těšíme se na Vás.

TeamPlace v Lotus Quickr 8.5

Lotus Notes 8.5.2: Vícenásobná replikace

Poslední verze Lotus Notes 8.5.2 s sebou přináší jednu užitečnou novinku, která se mi zalíbila hned od první betaverze. Jedná se o vícenásobné (paralelní) replikace, které klient provádí se serverem skrze Replikační centrum (nebo po novu: Replication and Sync). Dosud replikace probíhala tak, že se braly řádky v Replikačním centru shora a pěkně postupně, jedna po druhé, se replikovaly databáze.

Někdy se může stát, že replikujete na svůj počítač databázi, která je dosti objemná nebo se v ní často mění větší množství dokumentů. V takovém případě se může tento řádek v replikačním centru chovat jako takový „špunt“, u kterého to zabere chvilku času, než se jeho replikace dokončí. A když zrovna spěcháte, jste na odchodu a chcete ještě rychle zreplikovat, co se dá, tak tento „špunt“ může být příčinou toho, že replikaci raději přerušíte a na databáze pod tímto „špuntem“ se nedostane.

V nové verzi se toto nestane: současně se totiž rozjede několik paralelních replikačních vláken a pokud replikace nějaké databáze trvá déle, ostatní databáze to neovlivní. Žádný „špunt“ už se nekoná.

Na obrázku vidíte, jak tato vícenásobná replikace vypadá v praxi. Všimněte si, jak pět vláken již paralelní replikaci zahájilo a další se na ni připravují.

Vícenásobná replikace v Lotus Notes 8.5.2