Navigate / search

Profiles Population a Domino

Když instalujete IBM Connections, v určité fázi musíte provést Profiles Population, což je úkon, kterým dostanete do Connections první informace o uživatelích z LDAPu. Můžete to provést ručně, tedy editovat konfigurační soubory a spouštět skripty z příkazové řádky, nebo můžete pouužít Population Wizard, který vás celým procesem provede.

Řada adminů používá právě Population Wizard, který podle vstupů naplní konfigurační soubory a zkontroluje údaje (hostname, porty, jména a hesla pro LDAP a databázi). Dovolí vám i provést nastavení párování (jaký atribut z LDAPu se mapuje do kterého pole v Profiles), ale je zde jedna věc, kterou ve Wizardu nastavit nemůžete: pole, které slouží jako primární klíč pro mapování.

Standardně je tímto klíčem UID. V prostředí, kde jako LDAP používáte Domino, je atribut UID mapován na ShortName (typicky „jnovak“). Podle dokumentace Domina by se toto pole nemělo měnit; podle mých zkušeností se naopak často mění, typicky když se slečna vdá a změní si příjmení.

TDI synchronizace vyžaduje, aby primarní klíč zůstal stejný po celou dobu, co je člověk v LDAPu registrován. Bude proto lepší pro něj najít jiný parametr, než ShortName. Nabízí se dominoUNID, což je unikátní identifikátor, něco jako seriové číslo Person Documentu v Domino Directory (Document ID). Pokud chceme použít tento identifikátor, řekneme TDI, že klíčem nebude atribut UID, ale GUID.

Jak jsem ale psal, tento parametr nemůžeme změnit přímo v grafickém wizardu. Víme ale, kde je toto nastavení uloženo – v souboru profiles_tdi.properties, řádek sync_updates_hash_field. Standardně je nastaven na „uid“, my tam chceme mít „guid“.

Dá se to udělat tak, že nejdříve pustíme wizarda klasicky, s „uid“, a po doběhnutí upravíme soubor, změníme na „guid“ a projedeme synchronizaci ještě jednou (pomocí sync_all_dns). Chtěl jsem to ale mít více systémově správně, tak jsem zkusil následující postup, který funguje.

Najdete soubor TDI/profiles_tdi.properties, zazálohujete jej, editujete a změníte parametr takto:

sync_updates_hash_field=guid

Uložíte a teprve potom spustíte Population Wizard. Udělá to to, co chceme: prvotní import údajů z LDAPu do profilové databáze a nastavení dominoUNID jako primárního klíče pro všechny další synchronizace, které budeme dělat pomocí skriptu sync_all_dns.

tdi-sync-guid

TIP:Původní soubor profiles_tdi.properties si zazálohujte; jakmile poprvé proběhne Population Wizard, přeháže si obsah tohoto souboru podle svých potřeb a odstraní všechny komentáře, které mohou být užitečné, pokud chcete pochopit, co které parametry znamenají.