Sametime: tip k instalaci

Jeden tip pro ty, kteří plánují instalovat Sametime 7.5 server.

Pokud vám instalátor nedoběhne, ale někde před koncem spadne a vypíše hlášení o chybě 0x5211a8:

Program C:\Lotus\Domino\STSetup.exe
A buffer overun has been detected which has corrupted the program's internal state. The program cannot safely continue execution and must now be terminated.

A v STSETUP.LOG uvidíte

setServerRecordItem
function: GetNoteID
function: doesNoteAlreadyExist
function: RestoreEnforcedACLState
function: RestoreDBOptionFlag
function: RestoreACLOptionFlag
function: RestoreACLOptionFlag
Error encountered in the local server

There is no certificate in the Address Book.
function: TermNotesRT

Řešení je následujcí: opravte si nastavení HTTP serveru v příslušném serverovém dokumentu. Pravděpodobně budete mít nekorektně nastaveno Single Sign-On přihlašování: Session authentication bude na "Multiple Servers (SSO)" ale pole pod tím, Web SSO Configuration, nebude mít žádnou hodnotu, nebude tam odkaz na příslušný LTPA token. Takže buď změňtě Multiple Servers na Single Server, nebo dodejte Token dokument. Potom už jenom restart serveru a dokončit instalaci Sametime prostým spuštěním STSetup.exe.

 

Poznámka: Dokument s tokenem by se měl jmenovat defaultně, tedy LtpaToken. Pokud nutně potřebujete (třeba kvůli kolizi s jiným dokumentem) jiný název, uveďte jej i v parametru ST_TOKEN_TYPE do notes.ini.

Předchozí: Aktualizujeme Sametime
Následující: Co bude na Lotusphere 2007?