Navigate / search

Co jsme předváděli na Symposiu

Při přípravě na letošní Symposium jsem si sám pro sebe pojmenoval, o čem chci povídat, co chci představovat — takové vnitřní motto: Ukázat, jaké moderní způsoby efektivní komunikace a sdílení můžete nyní mít, s využitím toho, co již ve firmě máte. Tedy předvedení toho, jaké moderní novinky Collaboration Solutions nabízejí a jak je můžete propojit se stávajícími firemními systémy, do kterých jste investovali a které úspěšně již nějakou dobu provozujete.

Letos jsem nerozděloval novinky do sekcí podle produktů, jako třeba: co je nového v Notes/Domino, co je nového v Connections, co je nového v Sametime, … Místo toho jsem připravil 6 scénářů které podle mě odrážejí každodenní potřeby firem. A do nich jsem umístil produktové novinky, klidně i více do jedné sekce, tedy tak, jak se to prolíná i v reálném používání. Až na dvě poslední kapitoly se jedná o produkty, které již existují, můžete si je nyní pořídit a využívat. To mi dalo možnost ukazovat většinu toho naživo, cehož jsem rád využil. Pro všechny ukázky jsem používal serverovou část v cloudu, ale velmi podobně to vypadá, když máte část nebo vše nainstalováno ve firmě (on-premises).

Co jste tedy mohli v jednotlivých sekcích dopolední částí Symposia vidět?

 

1. Práce s dokumenty

Toto byla nejkomplexnější ukázka, zahrnovala řadu produktů, proto jsem ji dal hned na začátek. Scénař popisoval případ, kdy s kolegy pracuji na nabídce, která musí být brzy odevzdána a není čas na zbytečné prostoje a neefektivní koordinaci. Při předvádění jsem použil:

 • Webové rozhraní Verse pro čtení pokynů, které přišly mailem, a pro odeslání závěrečné zprávy, že jsme s prací hotovi
 • Connections (modul Files) pro sdílení dokumentů, na kterých pracujeme, synchronizaci dokumentů na PC a na mobil
 • Connections Docs pro editaci dokumentů v prohlížeči, i více lidí najednou
 • Sametime Meetings pro společnou kontrolu nad finální verzí dokumentů

Video z této ukázky najdete zde: Story – Working on a Proposal

1 - prace s dokumenty

 

2. Práce e-mailem

Ukázka zaměřená na novinky v IBM Verse a představení nových možností práce s poštou v Dominu:

 • Verse jako moderní webové rozhraní pro práci s poštou a kalendářem, na PC i na mobilu (plus informace o tom, že podobné webové rozhraní se připravuje i pro Domino on-premises)
 • IBM Client Application Access pro otevírání notesových aplikací v browseru (například jako funkční doplněk k webovému Verse)
 • IBM Mail Support for Microsoft Outlook jako rozšíření, které umožní lidem s Outlookem přistupovat k poštovním a kalendářovým službám v Dominu
2 - prace s mailem

 

3. Publikování obsahu

Častá potřeba, kterou má řada firem: chceme publikovat interní novinky, dokumenty, předpisy či oznámení do firmy –> pořídíme si na to nějaký publikační Intranet –> tam lidi chodí jenom ze začátku, protože potom se obsah už moc neaktualizuje –> odpovědní tvůrci řízeného obsahu vidí, že to čte čím dál méně lidí, tak mají ke psaní ještě menší motivaci –> lidé to čtou ještě méně a nakonec je z Intranetu jen rozcestník na klíčové firemní aplikace a agendy.

Jako funkční řešení tohoto problému se nabízí propojit platformu pro řízené, „oficiální“ publikování, s platformou pro každodenní „volnější“ a operativní sdílení. Neboli:

 • Connections jako platforma pro sdílení a obsah vytvářený uživateli
 • XCC for Connections jako rozšiřující modul do Connections, který tam přidá požadovanou vrstu řízeného obsahu (pro celou firmu, pro jednotlivá oddělení)
3 - publikovani obsahu

 

4. Externí spolupráce

Opět potřeba, kterou slyším skoro na každé schůzce se zákazníky: „A můžeme k tomu přizvat naše externí spolupracovníky, obchodní partnery, zákazníky?“ Ano, možné to je, Connections i Sametime umožňují zapojit externisty, a to bez potřeby pro ně platit licence. Na příkladu projektu Smart City jsem ukazoval, jak na jednom tématu spolupracují lidé různých pozic a z různých společností (radnice, neziskový sektor, komerční firmy, vysoké školy). Použil jsem:

 • Connections Cloud jako ideální platformu pro tento typ smíšené spolupráce (práce s dokumenty, tématické komunity, projektové aktivity, editace dokumentů, webové schůzky, …)
4 - externi spoluprace

 

5. Práce v projektovém týmu

Někdy se práce na určitém projektu vyvíjí tak rychle, že malá skupina zainteresovaných lidí si potřebuje rychle vyměňovat informace, vědět, co se průběžně děje, reagovat na dotazy a požadavky kolegů. Pokud sedí všichni v jedné kanceláři, není to problém, je-li ale alespoň část členů mimo (v jiné budověm poboččce, na cestách), je vhodné dát jim pro tuto komunikaci nějaký prostor. A přesně na tuto oblast se zaměřuje nový produkt, který jsem krátce představil:

 • Project Toscana (kódové označení) jako místo, kde lidé v pracovních týmech spolu komunikují a průběžně vytvářejí obsah
5 - prace v projektovem tymu

 

6. Přehled o tom, co se děje

Výše popsané scénáře odhalují jednu věc: máme kolem sebe spoustu informací, které bychom měli každý den vzít v úvahu, reagovat na ně, splnit je, pokud jde o úkol, atd. Přicházejí mailem, z komunit, od konkrétních osob, aktivit. Hodilo by se mít nějaký přehled, nějakou stránku, která mě upozorní na to, co se v mém okolí děje důležitého:

 • Project Orient Me (kódové označení) jako nová jednotící stránka (dashboard nebo také collaboration home page), která shromáždí a v přehledné formě zobrazí novinky z Connections, pošty a kalendáře. Není to samostatný nový produkt, je to rozšíření těch stávajících.
6 - prehled o deni

 

Další informace o Symposiu 2016: Jak jsme připravovali konferenci. Materiály ke stažení.