Navigate / search

DB2 license expired

Když instalujete databázový server DB2, například pro potřeby Connections, Sametime nebo Portalu, můžete si vybrat: buď nainstalujete nejdříve základní verzi a potom přes ni příslušný fixpack, nebo instalujete hned fixpack (je kumulativní). Druhý způsob je rychlejší, nicméně vzhledem k tomu, že při instalaci nenabízí některé parametry ke změně, je výsledek maličko odlišný od prvního způsobu.

Jedním z rozdílů je, že se bez ptaní neinstaluje DB2 Connect Server. Na ten nemáte licenci (má na mysli Restricted DB2 License, která je součástí některých IBM SW), takže je nelépe jej co nejdříve vypnout. Výpis seznamu licencá vypdá takto:

[db2inst1@ttms01 ~]$ db2licm -l
Product name:           "DB2 Enterprise Server Edition"
License type:           "Restricted"
Expiry date:           "Permanent"
Product identifier:        "db2ese"
Version information:       "10.1"
Features:
DB2 Storage Optimization:     "Not licensed"
DB2 pureScale:          "Not licensed"

Product name:           "DB2 Connect Server"
Expiry date:           "Expired"
Product identifier:        "db2consv"
Version information:       "10.1"
Concurrent connect user policy:  "Disabled"
Enforcement policy:        "Soft Stop"

Pokud se rozhodnete to udělat hned zatepla, než vyprší trial period, stačí napsat tento příkaz:

db2licm -r db2consv

Jestliže s tím ale bude čekat, až trial period vyprší, obdržíte následující hlášení

[db2inst1@ttms01 ~]$ db2licm -r db2consv
LIC1417N The license specified could not be removed from the nodelock file. The return code is "-216". 
Check that the license for this product exists in the nodelock file.

V takovém případě je řešení následující:

 • odstraňte soubor nodelock: /opt/ibm/db2/V10.1/license/nodelock
 • znovu naimportujte licenci pro DB2 Limited Edtion:
[db2inst1@ttms01 ~]$ db2licm -a db2ese_o.lic
LIC1402I License added successfully.
LIC1426I This product is now licensed for use as outlined in your License Agreement. USE OF THE PRODUCT CONSTITUTES ACCEPTANCE OF THE TERMS OF THE IBM LICENSE AGREEMENT, LOCATED IN THE FOLLOWING DIRECTORY: "/opt/ibm/db2/V10.1/license/en_US.iso88591"

To je vše. Ještě zkontrolujte, že DB2 ESE je licencováno a DB2 Connect Server zmizel z výpisu:

[db2inst1@ttms01 ~]$ db2licm -l
Product name:           "DB2 Enterprise Server Edition"
License type:           "Restricted"
Expiry date:           "Permanent"
Product identifier:        "db2ese"
Version information:       "10.1"
Features:
DB2 Storage Optimization:     "Not licensed"
DB2 pureScale:          "Not licensed"